استفاده از ماسک می تواند شدت بیماری كووید19 را کاهش دهد؟

استفاده از ماسک می تواند شدت بیماری كووید19 را کاهش دهد؟

استفاده از ماسک می تواند شدت بیماری كووید19 را کاهش دهد؟

تاریخ : ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ / بازدید : 322 / لایک : 12

استفاده ازماسک بطور قطع انتقال کووید۱۹ را کاهش می دهد. شواهد نشان می دهد استفاده از ماسک باعث می شود شما به فرم خفیف تر کووید۱۹ مبتلا شوید. ماسک می تواند دوز ویروسی که وارد بدن می شود را کاهش دهد. براساس شواهدی که وجود دارد ماسک می تواند از شما محافظت کند اما گاهی فرد با وجود استفاده از ماسک ممکن است مبتلا شود.

در یک مطالعه که در یک کارخانه تهیه و بسته بندی غذاهای دریایی انجام شد تمام کارمندان ملزم به استفاده از ماسک شدند. نتایج نشان داد %95 از افراد مبتلا شده بدون علامت بودند.درماه مارچ یک کشتی تفریحی که از آرژانیتین به مقصد انتارتیکا در حرکت بود تعدادی از مسافران به کووید۱۹ مبتلا شدند مسافران از ماسک جراحی و خدمه از ماسک های N95 استفاده کردند %81 افرادی که تستشان مثبت شده بود بی علامت بودند در حالیکه مطالعات نشان داده که %40 افراد بی علامت هستند. باید توجه کنیم که اولین کشتی تفریحی که مسافران آلوده شدند فقط %18 انها بدون علامت بودند.

همچنین در یک مرغداری در میسوری که ویروس شیوع یافته بود به افراد ماسک داده شده و %95 افراد بدون علامت بودند در یک منطقه که استفاده از ماسک الزامی بود 120نفر به کووید۱۹ مبتلا شده بودند که %9 آنها بدون علامت بودند بنابرین بنظر می رسد استفاده از ماسک بار ویروسی را به شدت کاهش می دهد.

بنابرین فاصله اجتماعی و ماسک می تواند میزان شیوع را کاهش دهد بعلاوه باعث شود بار ویروسی کاهش یابد و شدت عفونت نیز کم شود.انواع مختلفی از ماسک در حاضر وجود دارد. ما در بازار انواع مختلفی از ، N95 , جراحی و پارچه می بینیم که هرکدام ذراتی با سایز و اندازه مختلف می تواند از ان عبور کنند در اینجا بطور خلاصه انها را مقایسه می کنیم.

ذرات کمتر از 1میکرو ماسک N95 بهتر عمل می کنند هرچند ماسک جراحی در زیر 1میکرو %60 از ذرات را فیلترمی کند. ماسک خانگی یا پارچه ی بسته به جنس پارچه دارای حداقل کیفیت می باشند و بیشتر در جلوگیری از عبور قطرات تنفسی موثر هستند.

اما در مورد ماسک های دریچه دار باید احتیاط کرد این ماسک های طوری طراحی شدن که فقط هوای ورودی را فیلتر میکند و هوای بازدمی از فیلتر عبور می کند بنابرین یک فرد آلوده که از این ماسک استفاده کنند قطرات بازدمی به سادگی وارد محیط می شود.

در یک مطالعه در مورد نقش ماسک در کاهش بار ویروسی Flu نشان داده شده که استفاده از ماسک باعث کاهش 3.4 برابر میزان بار ویروس در بازدم می شود. بار ویروسی با شدت بیماری و علایم در ارتباط است: بار ویروسی بیشتر، علایم شدید تر در نتیجه:

  • ماسک باعث کاهش بار ویروسی می شود.
  • کاهش بار ویروسی باعث کاهش علایم یا کاهش شدت بیماری می شود.


مقاله آموزشی مرتبط