اصول پیشگیری از ابتلا به کرونا در مدارس و مهد کودک

اصول پیشگیری از ابتلا به کرونا در مدارس و مهد کودک

اصول پیشگیری از ابتلا به کرونا در مدارس و مهد کودک

تاریخ : ۱۳۹۹-۰۶-۰۶ / بازدید : 357 / لایک : 12

رعایت نکات بهداشتی در این روزهای کرونایی یکی از وظایف اصلی هر فرد و همچنین مراکز عمومی شده است .درباره رعایت نکات بهداشتی در مدارس و مهده کودک ها یک سری بایدها و نباید ها و در کل نکاتی را جمع آوری کردیم تا بیشتر مراقب فرزندان خود، با نزدیک شدن به پاییز و بازگشایی مدارس باشیم .در ادامه با دکترسی همراه باشید.

 • رعایت بهداشت تنفسی و آموزش آن
 • رعایت بهداشت دستها و آموزش آن
 • نظافت مرتب سرویس های بهداشتی و اتاق ها
 • داشتن وسایل مخصوص هر فرد و عدم داشتن وسایل مشترک
 • در مهدکودک با مشاهده اولین مورد ابتلا، تعطیلی مهد کودک به مدت حداقل 7 روز توصیه می شود.با نظر کمیته استانی
 • در کودکستان با مشاهده 2 مورد مثبت ابتلا، تعطیلی کودکستان به
 • مدت حداقل 7 روز توصیه می شود.با نظر کمیته استانی

اصول پیشگیری از ابتلا به کرونا در مدارس

 • آموزش دانش آموزان، اولیاء و مربیان ، کارمندان در زمینه چگونگی محافظت درمقابل کورونا
 • برنامه ریزي و هماهنگی اقامت در منزل افراد بیمار در هنگام بروزعلایم بیماري
 • برنامه ریزي جهت جایگزینی کارمندان/ معلمان/ اساتید بیمار با افرادسالم
 • تشویق و ترغیب دانش آموزان و کارمندان به رعایت آداب تنفسی (پوشاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه با استفاده از دستمال کاغذي و دفع بهداشتی آن ، استفاده از چین آرنج به منظور پوشاندن دهان و بینی، و ...
 • تامین وسایل و تجهیزات بهداشتی و نظافتی به میزان کافی)دستمال کاغذي، حوله کاغذي، مواد ضد عفونی کننده و ...
 • تشویق و ترغیب دانش آموزان و کارمندان به شستشوي مداوم دستها با آب و صابون حداقل به مدت 20 تا 30 ثانیه
 • تشویق و ترغیب دانش آموزان و کارمندان در زمینه عدم دست زدن به چشم ها ، بینی و دهان در هنگام بیمار بودن در زمانی که دستها آلوده هستند.

ضدعفونی و گندزدایی مداوم محل هاي تردد و توقف در اماکن آموزشی

 • آموزش فراگیران آموزشی و دانش آموزان ، کارمندان، اولیاء در زمینه اقدامات لازم در هنگام مبتلا شدن به بیماري در دستورکار جدي قرارگیرد
 • افزایش آگاهی در زمینه علایم بیماري،علایم هشداردهنده وخامت بیماري،گروههاي پرخطر از نظر بیماري آنفلوانزا، موارد ارجاع فوري بیماران
 • جداسازي افراد بیمار از سایرین تا زمانی که به منزل یا پزشک مراجعه می کنند جانمایی محل یا تعیین"اتاق تحت مراقبت" در مدرسه
 • برنامه ریزي و اجراي کمپین هاي آموزشی در مراکز و اماکن آموزشی کمپین آموزشی شستشوي دستها
 • کمپین آموزش آداب بهداشتی تنفسی
 • آموزش عادات بهداشتی به منظور پیشگیري از آنفلوانزا و کورونا و بیماریهاي تنفسی واگیردار
 • پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمارفاصله کمتر از یک متر،دست دادن و درآغوش گرفتن، روبوسی کردن و..
 • اقامت در منزل در هنگام بیمارشدن
 • پوشاندن دهان و بینی در هنگام عظسه و سرفه کردن ترجیحا با دستمالکاغذي
 • تمیز کردن و شستن دست ها در فواصل زمانی، بطور معمول پس از شستن ویا ضدعفونی کردن دست ها بیش از 15 دقیقه تمیز نمی مانند.
 • اجتناب از لمس چشم ها، بینی ، دهان با دست هاي آلوده
 • اجراي عادات خوب بهداشتی از جمله تمیز کردن و ضدعفونی کردن
 • سطوح در معرض تماس در منزل،محل کار، مدرسه، خواب کافی،کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی،تغذیه مناسب و...

تعطیل کردن مراکز آموزشی

در هنگام شناسایی و گزارش و تایید طغیان بیماري تنفسی اقدامات زیر توصیه اکید می گردد:

 • تصمیم به تعطیلی مرکز آموزشی در ستاد استانی و ستاد شهرستانی کارگروه سلامت وامنیت غذایی با حضور کلیه اعضا اتخاذ می گردد.
 • در صورتی که بیش از 15 درصد جمعیت انسانی هر کلاس یا مدرسه در طی مدت 3روز متوالی دچار بیماري آنلوانزا یا سایر بیماري هاي تنفسی گردند، تعطیلی کلاس یا مدرسه در دستور کار ستاد قرار می گیرد.
 • در مدارس و سایر مراکز تجمعی آموزشی با مشاهده بیماري آنفلوانزا یا درصد جمعیت انسانی هرکلاس در طی مدت15 روز و بیماري شبه آنفلوانزا درحداقل 3 روز متوالی، تعطیلی کلاس مربوطه به مدت حداقل 7 روز توصیه می شود.
 • در مدارس و سایر مراکز تجمعی آموزشی با مشاهده بیماري آنفلوانزا یا بیماري شبه آنفلوانزا در حداقل 15 درصد جمعیت انسانی هر کلاس در طی مدت 3 روز متوالی و در بیش از 2 کلاس، تعطیلی مدرسه یا مجتمع آموزشی به مدت حداقل 7 روز توصیه می شود.


مقاله آموزشی مرتبط